Archive for Tietoja minusta

Yhteystiedot

Alain Minguet

044 5554434

alain.minguet[at]gmail.com

https://www.facebook.com/PoliitikkoAlainMinguet

Mainokset

Jätä kommentti

Luottamustehtäväni

Joensuun kaupunginvaltuusto 2013-2016

Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsen 2013-2016

Maakuntavaltuuston jäsen 2013-2016

Valtuuston vaalilautakunnan varajäsen 2013-2016

Joensuun seudun luonnonystävien pj 2009–2011

JoMonin perustajajäsen ja puheenjohtaja 2009-2012

Joensuun seudun rasismin vastaisen työryhmän pj 2009-

Etnisten suhteiden neuvottelukunnan jäsen 2011-2015

Maahanmuutto 2020 strategian valmisteleva työryhmän jäsen

Rakennus ja ympäristölautakunnan varajäsen 2009-2012

Kansainvälisyystoimikunnan varajäsen (2009–2010, toimikunta lakkautettu)

Järjestöasiain neuvottelukunnan jäsen 2011-2013

MOI-hankkeen ohjausryhmän jäsen

Olen ollut myös Joensuun Vihreiden hallituksen ja Vihreiden Pohjois-Karjalan piirin hallituksen sekä eri Vihreiden työryhmien jäsen, Luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piirin hallituksen jäsen, aktiivinen uraanikaivoksen vastaisessa kansalaisliikkeessä. Ei siihen kaikkeen enää valitettavasti ehdi osallistua, vaikka jaan edelleen arvot ko. liikkeiden ja järjestöjen kanssa.

Olen saanut toiminnastani kaksikin palkintoa: vuonna 2010 Viestinnän teko -kunniakirjan, jonka myönsi Aluehallintovirasto ensimmäistä kertaa ei-ammattilaiselle henkilölle, ja vuonna 2011 kansalaistoiminnan tunnustuspalkinnon, jonka myönsi Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto (STKL)

Jätä kommentti

Lähtö politiikaan

Neljä vuotta sitten lähdin kunnallispolitiikkaan ympäristöämme puolustamaan. Luonnon käyttäjänä halusin säilyttää luonnon monimuotoisuuden ja saada kaupungin energiapolitiikan vihreämmäksi. Sitten tuli törmäys.

Eräässä ehdokkaiden tapaamisessa nousi esiin keskustelu maahanmuuttopolitiikasta ja nimenomaan maahanmuuttajapalveluiden toteuttamisesta Joensuussa. Itse asiassa keskustelu loppui nopeasti, sillä kaupungilla ei ollut palveluja maahanmuuttajille. Pölyn alta löytyi kyllä raportti, joka sisälsi toimenpide-ehdotuksia, muttei mitään oltu otettu käytännön tasolle. Kaikki nojasi pitkälti esimerkiksi opettajien omaan jaksamiseen: oppilaita ja heidän vanhempiaan ohjattiin koulutyön ulkopuolella suomalaisen byrokratian viidakossa tai käytännön asioissa. Aloin ottaa selvää.

Vaalien jälkimainingeissa perustettiin Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys JoMoni, jossa olen toiminut puheenjohtajana alusta lähtien. Tavoite: saada maahanmuuttajatyöhön potkua.
Vaikka maahanmuuttajien osuus väestöstä on suhteellisen pieni, alle 3% Joensuussa, on kaikkien etu estää heitä syrjäytymästä. Minä näen, että yhdenvertaisuus, kuten tasa-arvo, ei pitäisi olla lain vaatima suunnitelma, vaan normaali käytäntö kaikilla elämän osa-alueilla. Se vaatii suunnittelua, mutta etenkin kenttätyötä.

Jätä kommentti

Joensuun kaupunginvaltuutettu

Olen 35-vuotias paikkatietoasiantuntija. Muutin Belgiasta vuonna 2005 luonnon, talven ja pienemmän väestötiheyden houkuttelema. Perheeseeni kuuluu vaimoni Olga, puolivuotias tytär Aino, anoppi Emilia ja musta kissa мальчик.

Olen koulutukseltani lastenhoitaja. Suomessa olen työn ohessa suorittanut metsätalousinsinöörin tutkintoa aikuislinjalla. Opintoni ovat loppusuoralla, tarkoitus on esittää opinnäytetyöni tänä syksynä. Olen ollut työssä mm. päiväkodeissa sekä Belgiassa että Suomessa, ambulanssimiehenä lähes 6 vuotta Belgiassa, kuljetusfirmoissa, ja nyt toimin Joensuulaisessa IT-alan firmassa.

Vapaa-aikaani kuuluvat pyöräily ja Suomen kulttuurin harrastaminen. Viime vuosina järjestötoiminta on vienyt mukanaan. Toimin nyt neljättä vuotta JoMonin (Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys) puheenjohtajana, ja sitä kautta osallistun moniin yhteiskunnallisiin elimiin, kuten Etnisten suhteiden neuvottelukuntaan, rasismin vastaiseen työryhmään sekä maahanmuutto 2020 -strategian valmistelevaan työryhmään. Olen toiminut myös Joensuun seudun luonnonystävien puheenjohtajana, uraaninvastaisessa kansalaisliikkeessä, ja osallistunut eri ohjausryhmiin.

Olen hankkinut järjestötoiminnan kautta paljon tietoa maahanmuuttopolitiikasta ja sen toteuttamisesta, mutta erityisesti hyvää oppia meidän yhteiskunnastamme: miten päätöksenteko toimii, miten siihen voi vaikuttaa. Virkamiesten kapulakieli ei häiritse enää minua.

Jätä kommentti