Archive for Yhteiskunta

Initiative for the introduction of anonymous job application process

Today I left in the city council meeting an initiative, which presents anonymous job application process introduction. The aim is to prevent discrimination in the hiring process, and also check in the different administrations if is under-represented groups, be aware of why and to highlight practices that can improve the situation, such as positive discrimination.

In this model employer cannot see the name, age, date and place of birth, nationality, mother tongues, family composition or marital status before that candidates are selected to job interview.

Is not easy to find a policy that addresses all the potential problems. Of course, it must be possible to adapt the model in the various conditions that we can meet in the City of Joensuu. It is also very interesting that the city has to considered of equal treatment. Last year, in the approved plan of equality does not take a position in the recruitment and in general in all employee related issues. I understand the Non-Discrimination Act in such a way that the city’s plan was not complete.

I Hope this is helpful and I’ll continue the work for equality for all!

Mainokset

Jätä kommentti

Valtuustoaloite nimettömästä työnhakuprosessin käyttöönottamisesta

Tänään valtuustokokouksen yteydessä jätin ensimmäisenä allekirjoittajana aloitteen, jossa esitettään nimettömän työnhakuprosessin käyttöönottaminen. Vastaava on kokeiluvaiheessa Helsingissä. Tarkoitus on estää syrjintää työhönottoprosessissa ja myös tarkistaa hallintokunnittain ja ammattiryhmittäin, onko väestöryhmiä aliedustettuna, tiedostaa miksi ja tuoda esiin käytäntöjä, joilla voidaan korjata tilanteen, kuten positiivinen diskriminaatio.

Joensuun kokoisessa konsernissa ei ole helppoa löydä käytäntö, joka korjaa kaikki mahdolliset ongelmat. Tietysti pitää olla harkintavaraa soveltaa malli eri olosuhteiden mukaan. Olisi myös erittäin kiinnostavaa, että kaupunki pohdittaisi yhdenvertaisuutta. Viime vuonna hyväksytyssä yhdenvertaisuussuunnitelmassa ei oteta kantaa työhönottoon ja ylipäätään kaikkiin työntekijöihin liittyviin asioihin, vaan tarkistetaan asiakkaan asiat. Ymmärrän yhdenvertaisuuslaki niin, että kaupungin suunnitelma jäi torsoksi.

Toivottavasti tästä on hyötyä. Jatketaan työ yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon puolesta!

Ja tässä niille, jotka jaksavat lukea, aloite kokonaisuudessaan. Kaikki Vihreiden valtuutetut ovat allekirjoittaneet sen, samoin vasemmistoryhmä ja lukuisia demareita. Muistakin puolueista on ollut allekirjoittajia.

VALTUUSTOALOITE

                                          Nimettömän työnhakuprosessin käyttöönottaminen

Joensuun kaupunki tarvitsee lähiaikoina lukuisia uusia työntekijöitä. Rekrytointitarve on katsottu olevan noin 2000 henkilöä vuoteen 2020 mennessä.

Helsingin kaupunki on aloittanut nimettömän rekrytoinnin kokeilun nuorisoasiainkeskuksen rekrytoinneissa ja julkisuudessa muutkin kaupungit ovat ilmoittaneet harkitsevansa saman menetelmän käyttöönottoa.

Lain naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 6 §:n 6. alakohta velvoittaa toimimaan siten, että ennakolta ehkäistään sukupuoleen perustuva syrjintä. Syrjinnän kielto määritellään samassa laissa 7 §:ssä.

On huomattava, että 2.4.2012 hyväksytyssä Joensuun kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelmassa ei ole esitetty toimenpiteitä yhdenvertaisuuden edistämisestä rekrytoinnissa, vaikka yhdenvertaisuuslain 2 §:n mukaan lain soveltamisalana ovat mm. työhönottoperusteet, työolot ja työehdot. Yhdenvertaisuuslain 4 § velvoittaa edistämään yhdenvertaisuutta suunnitelmallisesti. Näin ollen, nimettömän rekrytoinnin menetelmän voitaisiin katsoa oleva yhdenvertaisuutta edistävä toimenpide.

Anonyymi rekrytointi edistää myös parhaiden ja osaavimpien työntekijöiden valikoitumista. Kun hakemukset käsitellään nimettömänä, valinta tapahtuu aidosti hakijan ansioiden ja osaamisen perusteella.

Esitämme, että Joensuun kaupunki, sen liikelaitokset ja sen tytäryhtiöt ottavat käyttöön rekrytointimenetelmän kaikissa avoimissa työhauissa, jossa hakijan nimi, sukupuoli, ikä, syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus ja äidinkieli, perhetiedot ja siviilisääty tulevat työhönotosta vastaavalle tiedoksi vasta siinä vaiheessa, kun parhaat hakijat ovat valittu työhaastatteluun.

Kuitenkin voidaan poiketa menetelmästä hallintokunnan- ja alankohtaisesti, mikäli siellä tietty väestönryhmä tai sukupuoli on aliedustettu. Silloin voitaisiin harkita em. menetelmän jälkeen ko. ryhmien jäsenten lisääminen haastateltavien joukkoon, jota Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 9§:n 4. alakohdan sekä Yhdenvertaisuuslain 7§:n toteutuminen olisi mahdollista

Joensuussa, 25.02.2013

Alain Minguet 1. allekirjoittajana

Jätä kommentti

Länsimaiden perikato – äärioikeisto ja rasismi Suomessa ja Euroopassa

Olen paneelistina tilaisuuden toisessa osassa. Nähdään siellä!

___________________________________________

Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen ja rasisminvastaisen Meille saa tulla-kansalaiskampanjan järjestämässä miniseminaarissa keskustellaan  äärioikeiston uhasta. Miten organisoitunut suomalainen äärioikeisto on?  Mistä sen ideat tulevat? Miten katujen äärioikeisto liittyy  parlamentaariseen äärioikeistoon ja hiljaiseen arkipäivän rasismiin?  Minkälaisista yhteiskunnallisista olosuhteista äärioikeiston kasvualusta syntyy?

Kysymyksiin vastausta hakevat aiheen eturivin tuntijat. Pääpuhujaksi Joensuuhun saapuu yksi tuoreen Äärioikeisto Suomessa -kirjan kirjoittajista, Dan  Koivulaakso. Muita puhujia ovat Jouko Jokisalo ja Vesa Puuronen, jotka  molemmat ovat pitkän linjan rasismin tutkijoita. Puhetta johtaa ja  keskustelua johdattelee tutkijatohtori Anne-Mari Souto, joka tutkii  rasismia ja integraatiota kouluissa.

Vapaa pääsy. Tervetuloa!
http://www.intokustannus.fi/kirja/aarioikeisto_suomessa/


Metria, Yliopistonkatu 7, sali M100


12 – 14
Äärioikeisto Suomessa ja Euroopassa
– Dan Koivulaakson esitelmä, Jouko Jokisalo kommentoi.

14 – 16 Rasismi ja oikeistopopulismi Suomessa
– Vesa Puurosen esitelmä, paneelikeskustelu
– Tilaisuuden loppusanat: Anni Rannikko, Meille saa tulla -kampanja

Jätä kommentti